Rozumím, že některým lidem se může MLM (multilevelový marketing) jevit jako obtížný a že mohou existovat předsudky, které vycházejí z minulosti, zejména z 90. let. Nicméně, je důležité si uvědomit, že doba se od té doby změnila a MLM se vyvíjelo a přizpůsobovalo moderním trendům a technologiím.

MLM se v průběhu času rozvinulo a stalo se sofistikovanějším a transparentnějším. Společnosti, které se věnují MLM, se zaměřují na dodržování etických standardů a zákonů, které regulují jejich činnost. Moderní MLM firmy kladou důraz na kvalitní produkty a služby, které odpovídají potřebám zákazníků, a současně poskytují adekvátní podporu a vzdělávání svým obchodním partnerům. 

Díky moderním technologiím, zejména internetu a sociálním médiím, se způsob, jakým se v MLM komunikuje a podniká, změnil. Lidé mají nyní širší přístup k informacím, mohou se zapojit do online komunit a sdílet své zkušenosti s ostatními. To vytváří nové možnosti a umožňuje rozvoj podnikání v MLM prostředí.

Je také důležité rozlišovat mezi legitimními MLM společnostmi a nekalými pyramidovými schématy, které jsou nelegální. Legitimní MLM firmy dodržují zákony a poskytují skutečné produkty nebo služby, které mají hodnotu pro zákazníky. Tyto společnosti staví své podnikání na principu spravedlivého a udržitelného odměňování za práci a podporují rozvoj a úspěch svých obchodních partnerů.

Doba se skutečně neustále vyvíjí a MLM se snaží držet krok s moderními trendy.

Firma Global 3000 je na trhu přes 25 let. Na svém začátku měla v portfoliu pouze filtry na vodu Dionela, později začala sortiment rozšiřovat o produkty na dodržování pitného režimu a následně o potravinové doplňky. Za vývojem těchto produktů stojí Ing. Zbyněk Prokšan, což je člověk, který pracoval ve výzkumném ústavu potravinářském a s výrobou produktů pro zdraví má víc než 30 leté zkušenosti. V současné době Global 3000 spolupracuje s více jak 15 eshopy.