Odesláním kontaktního, registračního a newsletter formuláře uživatel souhlasí se shromažďováním, zpracováním a uchováváním svých poskytnutých osobních údajů správcem webových stránek podnikanizdomova.com, kterým je Lucie Alexová, Na Hrázi 362/5, Lelekovice 66431, IČO: 09103139. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a obecným nařízením EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů.

Odeslané osobní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány za účelem kontaktování uživatele ve věcech obchodní činnosti správce, tj. zasílání obchodních sdělení správce. Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány neautomatizovaným způsobem v elektronické podobě.

Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn získat od správce informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává. V případě nepřesnosti nebo neúplnosti osobních údajů má právo na jejich opravu, doplnění či výmaz, právo vznést námitku, právo na omezení zpracování jeho osobních údajů a právo na přenositelnost jeho osobních údajů – vše v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Tento souhlas uživatel uděluje na dobu 5 let ode dne jeho poskytnutí. Uživatel současně bere na vědomí, že je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat, a to e-mailem zaslaným na adresu AlexovaL@email.cz. V případě porušení povinností správce v oblasti nakládání s jeho osobními údaji je uživatel oprávněn podat stížnost u příslušného dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).